Toekomstige ontwikkelingen en plannen voor de wijk Liendert kunnen beter beoordeeld worden dankzij het nieuwe Wijkperspectief Liendert. In het wijkperspectief komen vraagstukken die spelen in de wijk, behoeften van bewoners en kansen en opgaven voor de wijk samen. Vanaf februari 2021 heeft de gemeente samen met wijkbewoners en professionals gewerkt aan het Wijkperspectief Liendert, met inzet van bureau Stipo. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Wijkperspectief Liendert ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Verantwoordelijk wijkwethouder Willem-Jan Stegeman licht toe waarom het wijkperspectief nodig is: “Onze stad en haar wijken zijn volop in ontwikkeling. Van het woningbouwprogramma tot aan de uitrol van het Beleidskader Inclusieve Stad. Al die ontwikkelingen hangen met elkaar samen en daardoor is behoefte aan meer verbinding tussen verschillende domeinen en portefeuilles. Vooral wanneer er spannende ontwikkelingen tegelijkertijd spelen. En dat geldt zeker voor de wijk Liendert. Deze wijk verdient het dat er breder en zorgvuldiger naar de wijk, het beleid en de plannen voor de wijk, én naar de behoeften van inwoners wordt gekeken. Daarom hebben we dit Wijkperspectief Liendert gemaakt.”

In gesprek met de wijk

Het Wijkperspectief Liendert is het resultaat van een intensief traject met inwoners, organisaties, ondernemers en professionals in de wijk Liendert. Het afgelopen jaar zijn op verschillende manieren gesprekken gevoerd met wijkbewoners en met professionals die werkzaam zijn in en voor de wijk. Onder andere over de belangrijkste thema’s, de karakteristieken van de buurten, de kansen en opgaven en de plekken van betekenis in de wijk. Alles wat is opgehaald, is verwerkt in het wijkperspectief.

Uitgangspunt bij besluiten en keuzes

Het wijkperspectief is bedoeld als uitgangspunt bij het nemen van besluiten en het maken van keuzes voor de komende tien jaar. Het verbindt de diverse beleidsdomeinen en projecten van de gemeente met beschikbare data en met de behoeften en sentimenten van inwoners; niet alleen op wijkniveau, maar ook op buurtniveau. Dit helpt bij het maken van afwegingen in gesprekken over de toekomst van de wijk.

Aanbevelingen voor actuele vraagstukken

Alle gesprekken met bewoners, initiatiefnemers, professionals en ambtenaren geven aanleiding om het wijkperspectief af te sluiten met een aantal belangrijke aanbevelingen over de grotere discussies die spelen, zoals het verdichtingsvraagstuk.

Meer informatie over het wijkperspectief Liendert is te vinden via www.amersfoort.nl/liendert.

De gemeenteraad praat op dinsdag 18 januari in een Rondetafelgesprek over het Wijkperspectief Liendert. De overige data voor bespreking of besluitvorming van de Raad over het Wijkperspectief Liendert, en over de mogelijkheden om in te spreken, zijn te vinden op www.amersfoort.nl/gemeenteraad