Burgemeester Bolsius van Amersfoort zoekt er een belangrijke hulp bij: een kinderburgemeester! De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen van

alle basisscholen en geeft de kinderen een stem. Alle kinderen in Amersfoort die nu in groep 7 zitten mogen solliciteren op de baan van kinderburgemeester. De kinderburgemeester zal worden aangesteld voor een periode van een jaar.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie en aanmelden en voor een video met de oproep van de
burgemeester, de website amersfoort.nl/kinderburgemeester of mail naar:
kinderburgemeester@amersfoort.nl.