In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen ze ook niet goed met een computer overweg. Met grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Maar ook met grote maatschappelijke kosten. Laaggeletterdheid is dus niet alleen een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal.

Van maandag 9 t/m zondag 15 september wordt daarom de Week van de Alfabetisering georganiseerd. Op zondag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag en vindt de aftrap voor de campagne plaats. In deze week worden door het hele land activiteiten georganiseerd.

Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we (samen) kunnen doen. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 9 t/m 15 september de Week van de Alfabetisering. Samen gaan we voor een geletterd Nederland.

Themacafe Amersfoort en PRAGO Amersfoort hebben de handen inéén geslagen. Op 12 september van 19.00 uur tot 21.00 uur organiseren zij een open les over leren voor laaggeletterden.

Iedereen is welkom. Zie www.weekvandealfabetisering.nl

In deze open les is er ook aandacht voor het themacafé en de