De vuilnisbelt in de gemeente Bunschoten zal voorlopig niet verplaatst gaan worden naar de gemeentewerf op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid. Het aanbiedstation aan de Groeneweg zal tot 2026 intact blijven. Op het bedrijventerrein Haarbrug-Zuid ligt naast de gemeentewerf een perceel grond met een oppervlakte van 4.362 m2. Dit is het enige perceel dat nog niet verkocht/verhuurd is.

Deze grond zal mogelijk in de toekomst gebruikt gaan worden voor aanbiedstation. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het perceel op het bedrijventerrein Haarbrug-Zuid de tussenliggende periode te verhuren. Wanneer er meerdere geïnteresseerde zijn, zal er een loting plaatsvinden.