Een renovatie waarbij de vorm van het Bosbad behouden blijft. De speeleilanden in het ondiepe bassin krijgen een vervanging. Het 50 meterbad blijft onverwarmd; dit is financieel en duurzaam niet haalbaar. Dat is in het kort wat het college van Amersfoort voorstelt voor de renovatie van het historische buitenzwembad aan de Barchman Wuytierslaan. Met de renovatie is een investering van € 1,47 mln. gemoeid. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich er over.

De afgelopen maanden hebben veel inwoners meegedacht over de toekomst van het bad. Hoewel veel gebruikers de huidige speeleilanden in het ondiepe bassin waarderen, is vervanging van de speeleilanden door andere speelelementen nodig. De speeleilanden zijn in slechte technische staat en vragen extra toezicht; de badmeesters kunnen niet over de eilanden heen kijken. Bij het kiezen van andere speelelementen wil het college inwoners uitnodigen om mee te denken, in het bijzonder de kinderen die gebruik maken van dit deel van het zwembad. 

Veel gebruikers (via vragenlijsten), de Vrienden van het Bosbad en de zwemverenigingen gaven daarnaast aan een voorkeur te hebben voor een verwarmd 50 meter bad. Een alternatief scenario, waarbij de speeleilanden blijven en het 50m bad wordt verwarmd, is onderzocht. Dit scenario vraagt om een extra investering van ongeveer € 700.000 met extra jaarlijkse kosten van ongeveer € 90.000. Deze uitkomst was voor het college reden om het Bosbad niet te verwarmen; de maatschappelijke meerwaarde van een tot 20 graden verwarmd 50 meter buitenbad weegt wat het college betreft niet op tegen deze extra benodigde kosten. Ook is er onvoldoende plek om op het terrein van het Bosbad voldoende zonnepanelen aan te leggen om de verwarming  energieneutraal te realiseren.

Spraypark en ligweide

Ook andere opties vielen af. Zo opperden de gemeente en SRO om een ‘spraypark’ aan te leggen op de plek van het ondiepe bassin. En was er een idee om het halfdiepe bassin te halveren ten gunste van meer ligweide. Gebruikers gaven aan het bad in de huidige vorm meer te waarderen. Hiermee komt het college tegemoet aan de wensen van inwoners en de betrokken partijen in de klankbordgroep.

Planning

Na een besluit van de gemeenteraad kan de renovatie verder worden voorbereid en kan de opdracht worden aanbesteed. De renovatie zou dan voor het zwemseizoen van 2023 klaar moeten zijn.