Vijf samenwerkingsprojecten ontvangen een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2021 van de gemeente Amersfoort. Onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Amersfoort konden tot 1 mei 2021 via het fonds subsidie aanvragen voor samenwerkingsprojecten die de overgang van school naar werk bevorderen.Er zijn in totaal zes aanvragen ingediend. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelde de aanvragen. Vijf projecten ontvangen een bedrag van maximaal 40.000 euro.
 
Diversiteit in aanvragen
Met het toekennen van de subsidies worden initiatieven mogelijk gemaakt die zich richten op de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de praktijk. En omdat alleen samenwerkingsinitiatieven in aanmerking komen voor cofinanciering wordt de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven versterkt. Jongeren krijgen zo meer op de praktijk aansluitende scholing, waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Bedrijven komen gemakkelijker aan geschikte arbeidskrachten, wat hun groeikansen versterkt en onze regio economisch kansen biedt. De bijdragen vanuit het toekomstfonds dit jaar zijn sterk gericht op tekortsectoren in de regio Amersfoort. Zo zijn de projecten vooral gefocust op de zorg en de techniek. 

Challenge Based Leren in het HoefkwartierIn dit project brengen lokale ondernemers en onderwijsinstellingen in het Hoefkwartier de innovatieve leermethodiek “Challenge Based leren” in de praktijk. Werken en leren gaat hier hand in hand. In het Celsius Huis (Hogeschool van Utrecht) kunnen studenten kennis maken met de nieuwste technieken voor bouwen en energie. Het Student Stage BureauHet Studenten Stage Bureau helpt studenten en bedrijven om stages in moeilijke sectoren als de zorg mogelijk en succesvol te maken. Golden Care Girls (GCG) zorgen hierbij voor werkbegeleiding on the job in de zorg. Stagebegeleiding is in de praktijk vaak een probleem voor zorgbedrijven. Studenten gaan verder onder leiding van een team van GCG zelfstandig werken aan het organiseren van denktanks rond maatschappelijke vraagstukken. 

Content Amersfoort verkort de lijnen tussen lokale bedrijven, inwoners, instellingen en onderwijsinstellingen. Verschillende stakeholders werken intensief samen om maatschappelijke doelstellingen te halen, zoals het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (maatschappelijke bank) en het ontsluiten van stageplekken. JINC projecten met kansrijke sectorenIn sectoren zoals zorg en techniek is veel vraag naar personeel. Het project van JINC helpt jongeren die zich willen oriënteren op verschillende beroepen en sectoren waar de kansen op een baan groter zijn. Hierdoor kan de jongere een passende studiekeuze maken waardoor een betere match ontstaat tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Vraag en aanbod en de toekomstwensen van de jongeren sluiten dan beter op elkaar aan. Het ontwikkelen van passende leerroutes voor  studenten in kwetsbare situatiesStudenten in kwetsbare situaties krijgen in dit project van onder andere ROC Midden Nederland maatwerkbegeleiding in de vorm van passende leerroutes. Het project begeleidt studenten bij het halen van een diploma of certificaten en bereidt hen voor op  de arbeidsmarkt. Verschillende disciplines ontwikkelen passende leerroutes die in het vervolg door meer studenten benut kunnen worden. 

Over het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt
De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan altijd beter in de regio Amersfoort. Dat vinden werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente. Zij hebben een gezamenlijke agenda opgesteld. Het toekomstfonds geeft partijen een impuls om nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren om de aansluiting te verbeteren. Dat is van belang voor zowel jongeren als werkgevers. Voor het vinden van een baan is het goed als jongeren weten wat een werkgever van ze vraagt en werkgevers vinden geschikt personeel waardoor hun bedrijf kan groeien. Dat is goed voor de regionale economie.