Op 20 september spreekt Marjanne de Haan over Europa en de vluchtelingen. Zij zegt daarover ‘Internationale solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid zijn het fundament van de bescherming van vluchtelingen. Wat betekent dat in de praktijk? De afgelopen jaren hebben we in Europa vooral gezien wat er gebeurt als er een gebrek aan solidariteit is en die verantwoordelijkheid steeds enger wordt opgevat.’

Tijdens deze lezing schets Marjanne de Haan de voornaamste ontwikkelingen in Europa en Nederland over asiel en migratie. Welke kant gaat het op? Is het allemaal pet of zijn er ook lichtpuntjes? En hoe verhoudt zich dat tot wat wij als burgers vinden en (kunnen) doen?

Marjanne de Haan is programmaleider Vluchtelingen en Migratie, met veel kennis van Nederlands en Europees migratiebeleid; migratie/vlucht en mensenrechten; Turkije; EU en Sahel; Marjanne studeerde Geschiedenis en Internationale Betrekkingen in Groningen, en kwam daarna terecht bij het onafhankelijke Turkije Instituut in Den Haag. Bij Amnesty International Nederland kwam ze vervolgens via Turkije bij de vluchtelingencampagne terecht, onder meer ten tijde van de Turkije-deal. Sinds mei 2017 werkt ze voor PAX.