Door de hevige regenbuien van vorige week is het water van het Valleikanaal en de Eem  van slechte kwaliteit. Dat meldt Waterschap Vallei en Eem. De buien zorgden ervoor dat vuil van de straat, percelen en riolen in het water terecht zijn gekomen, waardoor er over een lengte van 20 kilometer in het Valleikanaal een zuurstof tekort is ontstaan met als gevolg dat er vissen dood gaan.

Het waterschap vraagt mensen die een dode vis zien dit te melden en niet zelf de vissen op te ruimen. Dode vissen in het Valleikanaal kunnen niet verwijderd worden. Die stromen vanzelf naar de Eem. Het water in het Valleikanaal en de Eem zijn niet geschikt om in te zwemmen. Het waterschap verwacht dat het zuurstofgehalte in het water zich vanzelf weer hersteld. Hoeveel tijd dit in beslag zal nemen is vooralsnog niet bekend