NIEUWS

Veel belangstelling voor Landgoed Blom

today 7

Achtergrond
share close

Zaterdag 18 februari was de inloopbijeenkomst op het kloosterterrein aan de Barchman Wuytierslaan 51. Ruim 300 belangstellenden kwamen langs om meer te weten te komen over de nieuwbouwplannen van Landgoed Blom. De vier initiatiefnemers (Van Wijnen, Beweging 3.0, Bijzondere Plekken en Omnia Wonen) waren aanwezig en gingen in gesprek met de aanwezigen.

Aan de hand van een grote maquette en veel informatiepanelen vertelden de initiatiefnemers meer over de plannen en de nieuwbouw. Ook een vertegenwoordiging van het Asielzoekerscentrum, dat naast het terrein ligt, was aanwezig met hapjes door bewoners van het AZC gemaakt. Buiten werd er muziek gemaakt door diverse muzikanten die al regelmatig in het Buitenhuis samenkomen en de koffie en thee van foodtruck BijMaud vond gretig aftrek. Veel belangstellenden wilden zich ter plaatse al inschrijven als toekomstig bewoner, maar zover is het nog niet.

Enthousiaste reacties
Grote belangstelling was er van inwoners van Amersfoort, maar ook belangstellenden uit de regio waren op de inloopbijeenkomst afgekomen. Ze voelen zich aangesproken door de twee kernwaarden die de initiatiefnemers centraal hebben gesteld. ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Leven in harmonie met de natuur’. Door deze kernwaarden als rode draad in de plannen te verwerken zijn de natuur, huidige en nieuwe bewoners, historische gebouwen en nieuwbouw straks met elkaar verweven. En dat maakt dat de plek opnieuw een ‘Natuurlijke Gastvrije’ buurt wordt waar iedereen een thuis kan vinden en zich welkom voelt. De initiatiefnemers hebben een heel uiteenlopende groep bewoners voor ogen: met en zonder zorgbehoefte, jong en oud(er), alleenstaanden, stellen en gezinnen. Altijd iemand om op terug te vallen, voor te zorgen of zomaar op te zoeken is het idee. Ongeveer 50 geĆÆnteresseerden hebben zich zaterdag al aangemeld voor de pioniersgroep; deze groep gaat meedenken bij het uitwerken en concretiseren van het uitwerkingsplan.

Ook enkele tegenstanders van het plan kwamen hun licht opdoen. De grootse zorg is dat de aanwezige flora en fauna mogelijk bedreigd wordt door de nieuwbouw. Het natuurverbeterplan, met inbreng van een lokaal ecologieadviesbureau, zoomt volgens de initiatiefnemers juist in op de leefomstandigheden en kansen voor verbetering hiervan. Zo wordt bijvoorbeeld een deel van het landgoed onbebouwd gelaten om koeien te laten grazen. De geproduceerde mest zorgt weer voor verbetering van de voedselvoorziening voor de bestaande fauna.

Achtergrond
Ook de rondleidingen rondom de toekomstige vlindertuin waren populair. Architect Jeroen Osendarp van AG Nova en Marc Mastebroek, ontwikkelaar van Van Wijnen, vertelden meer over de achtergrond van het plan, waarin de Zusters (voluit de Congregatie Zusters van Sint Jozef) van het klooster een grote rol spelen. Gezien de enorme druk op de sociale woningmarkt hebben de Zusters de uitdrukkelijke wens om met deze nieuwe buurt veel woningzoekenden aan een nieuw thuis te helpen. Op Landgoed Blom zijn 200 appartementen gepland, verdeeld over meerdere gebouwen die variƫren in hoogte, vorm en uitstraling. Het aanbod bestaat uit huurappartementen, sociaal, middelduur en vrijesectorhuur. Van de circa 200 huurwoningen wordt circa 40% sociale huur.

Buitenhuis Blom
De inloopbijeenkomst vond plaats in het Buitenhuis Blom, dat gaat fungeren als het sociale hart van Landgoed Blom. Bewoners kunnen elkaar hier ontmoeten. Er vinden nu al diverse activiteiten plaats. Zie www.buitenhuisblom.nl. Na het realiseren van een nieuwe vleugel aan Buitenhuis Blom ontstaat er straks ruimte voor horeca met terras, kinderopvang van Bzzzonder, shortstay, een postpakket-ophaalpunt en misschien wel een werkplaats voor een fietsenmaker. Ook wordt er kunst tentoongesteld, muziek gemaakt en je kunt er straks je was doen.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven op de site van Landgoed Blom (landgoedblom.nl) en worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van de plannen.

Geschreven door Redactie

Rate it
0%