De Varkensmarkt in Amersfoort moet een gezellig en groen plein worden met veel bomen, plantenbakken, een paar zitbanken en terrassen. Als alle plannen doorgaan, zien we op het centrale plein in de binnenstad straks niet langer een chaos aan fietsen, afvalbakken en druk autoverkeer.

De Varkensmarkt moet na de renovatie het plein voor iedereen worden. De vernieuwde Varkensmarkt biedt straks ook plek aan kleinschalige evenementen, zoals een kleinschalig festival of jazz- of klassieke muziekoptredens. Voor oude bekenden als de draaimolen, poffertjeskraam en kerstboom blijft ruimte. Het kleine plein oogt straks een stuk groter omdat de bestrating van de Varkensmarkt, Arnhemsestraat, Utrechtsestraat en Zuidsingel gelijkgetrokken wordt.

Vanwege de invoering van de autoluwe binnenstad is er al veel minder autoverkeer; de auto’s die er nog wel rijden zijn te gast. Omwonenden en ondernemers zijn nauw betrokken bij de aanpak. De Varkensmarkt is een van de vele pleinen en straten in de binnenstad die de komende jaren worden gemoderniseerd en verbeterd. Zo moet er een lint van gezellige ontmoetingsplekken in het centrum komen. Het stadsbestuur en de gemeenteraad buigen zich in het najaar over de plannen voor de Varkensmarkt. Als alles goed gaat, kan volgend jaar met de metamorfose gestart worden.