Als bestuurder is het zoeken naar het straatnaambordje straks minder lastig. In Amersfoort is gestart met de bekende blauwe bordjes van woningen te halen en op beter zichtbare locaties te bevestigen. Veel straatnaambordjes hangen nu aan huizen. Maar veel ervan worden nu verplaatst naar vooral lantaarnpalen. Er is al met de verandering gestart in Schothorst en Zielhorst. Hierna volgt de rest van Amersfoort. Zo wordt er in alle wijken kritisch gekeken naar de locatie én zichtbaarheid van de bordjes. De verandering is geen wettelijke regel, maar voor een betere zichtbaarheid. Met bordjes aan gevels met een goede zichtbaarheid, verandert niets.