Donderdag 4 oktober van 15.00 tot 17.00 uur organiseert het Leger des Heils Midden Nederland het Flinke Soep Festival op het stationsplein Utrecht Overvecht. Het doel van het festival is om geld op te halen voor de Soepfiets van het Leger des Heils.

Van 15.00 tot 17.00 uur kunnen geïnteresseerden zich begeven naar stationsplein Utrecht Overvecht  om te genieten van straatartiesten die optreden. Naast amateurs treden er ook professionele artiesten op. De organisatie ligt in handen van de 50|50 Store, welke grenst aan het Stationsplein.

‘Het mooie van dit doel is dat het deelnemers persoonlijk raakt. Vroeger waren zij degene die uitkeken naar de Soepfiets toen zij op hun aller slechtst waren. Het raakt hun hart, want zij waren ooit iemand van hen.’, aldus Mariëlle Koster.

Jeroen en Tonnie maken elke maandagavond hun ronde door Utrecht op de Soepfiets. Zij proberen door het uitdelen van soep en broodjes in contact te komen met dak- en thuislozen die de weg naar de hulpverlening nog niet kennen of zorgmijdend zijn. Laagdrempelig en warm voor hen die geen helper hebben.