Nu de historie is uitgezocht, en de nabestaanden gevonden zijn, worden erdoor de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort in de Vredesweek opwoensdagmiddag 25 september 2019 vier herdenkingsstenen gelegd voorAmersfoortse slachtoffers van de Duitse bezetter tijdens de TweedeWereldoorlog.De slachtoffers zijn Joodse inwoners van Amersfoort en mensen uit het verzetgedurende die oorlogsjaren.


Het gaat op 25 september om 4 herdenkingsstenen.Om 16.00 uur wordt er met de onthulling gestart op Utrechtseweg 35.Vervolgens lopen we door naar Utrechtseweg 145 en 147en eindigt tenslotte bij Vermeerstraat 22.Twee herdenkingsstenen zijn bij deze steenlegging gesponsord door deAmbassade van Vrede in Amersfoort.Leden van de Ambassade van Vrede in Amersfoort zullen bij de onthullingenaanwezig zijn.