In augustus is het aantal toegekende WW-uitkeringen iets afgenomen ten opzichte van juli. In de arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in augustus 5.064 WW-uitkeringen. Dit is een daling met 1,5% ten opzichte van juli. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,0%. Ten opzichte van augustus vorig jaar is er sprake van een grote stijging van het aantal WW-uitkeringen. Daarnaast neemt het aantal vacatures af. Dit zorgt ervoor dat in veel beroepen de krapte op de arbeidsmarkt afneemt.