De gemeente wil ervoor zorgen dat in de toekomst iedereen in Amersfoort kan blijven wonen in een woning die past. Ook voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen in een gewone straat of buurt. Op meerdere plekken in Nederland wonen deze mensen in een  Skaeve Huse. Een bijzondere woonvorm waar mensen met begeleiding wonen in een prikkelarme, rustige omgeving op enige afstand van een woonwijk. Zowel bewoners als omwonenden leven daar prettig. Daarom is de gemeente Amersfoort op zoek naar een geschikte locatie voor een Skaeve Huse voor 8 tot 10 mensen. De Palestinaweg Oost in Over de Laak blijkt de meest geschikte plek.

Gesprek met buurtbewoners

De gemeente onderzocht meerdere locaties in Amersfoort. De Palestinaweg Oost in Over de Laak blijkt de meest geschikte plek te zijn voor een Skaeve Huse. Het gaat hierbij om een woonplek voor 8 tot 10 mensen. Voor het bouwen van het pand wil de gemeente samenwerken met woningcorporatie Omnia Wonen. Zorgorganisaties Kwintes, Leger des Heils en De Tussenvoorziening helpen bij het ontwikkelen van het woonconcept en één of meerdere zorgorganisaties zullen de Skaeve Huse-bewoners gaan begeleiden.

Voordat de gemeente een besluit neemt over het plan, gaat zij eerst in gesprek met buurtbewoners. Tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 20 oktober in Kruispuntkerk, Terschellingkade 22 in Amersfoort lichten medewerkers van de gemeente  en van de partnerorganisaties de plannen toe, horen zij wat voor buurtbewoners van belang is en beantwoorden zij vragen. Zo kan de gemeente het plan verbeteren. Daarna neemt ze een beslissing over Skaeve Huse op deze locatie.

Kwaliteit van leven

Onderzoek bij Skaeve Huse elders in Nederland wijst uit dat de woonvorm geschikt is voor mensen die niet zelfstandig in een woonwijk kunnen wonen, maar daar eerder voor woonoverlast zorgen. Begeleiding en zorg is voor Skaeve Huse-bewoners verplicht en is gericht op het stellen van grenzen en het brengen van regelmaat en rust. Voor de Skaeve Huse-bewoner wordt de kwaliteit van leven beter en in de samenleving keert de rust terug. Daarbij zorgt een dergelijke woonvorm er ook voor dat omwonenden prettig blijven wonen.

Informatie en contact

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via skaevehuse@amersfoort.nl. Meer informatie is te vinden op www.amersfoort.nl/skaevehuse. Hier is ook informatie te vinden over het locatieonderzoek en de gestelde eisen tijdens het onderzoek.