De fracties CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Lijst Sanders maken zich zorgen over hoe het gaat met de j eugdbescherming in Am ersfoort. I n het bijzonder als het gaat om ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van jeugdige Amersfoorters . Daarom hebben zij op 12 januari een vergadering georganiseerd tijdens De Ronde .

‘ Het gaat eerder slechter dan beter met onze jeugd ’ , schrijft de Inspectie Jeugd en Gezondheid in haar laatste rapport. Ook heeft de gemeenteraad klachten en signalen ontvangen van ouders en kinderen uit Amersfoort en omstreken over jeugdbescherming. Deze verhalen gaan over de kwaliteit van de uitvoering. De fracties benoemen dat volgens de samenwerkingsafspraken in de jeugdbeschermingsketen de kwaliteit van de uitvoering een van de terreinen is waar ook de gemeente Amersfoort verantwoordelijk voor is. Tijdens deze Ronde vergadering willen de woordvoerders van de fracties met andere fractiewoordvoerders , het college en betrokken professionals , zoals SAVE , in gesprek gaan over die zorgen en over verbetervoorstellen voor de jeugdbeschermingsketen.