Dinsdagochtend heeft een aannemer in opdracht van de gemeente een huisje op rotonde aan de Jonkvrouw Foeytweg in Kattebroek gesloopt. Volgens uitvoerend personeel is het een maatregel om het zicht op de rotonde te verbeteren.

Omwonenden hadden bij een inspraakronde voor de aanpassingen van Laan der Hoven al aangegeven dat het huisje het zicht in het verkeer ontnam. Afslaand verkeer vanaf de rontonde naar Laan der Hoven had bv slecht zicht op fietsverkeer komend vanuit Hoogland en Nieuwland. Met een paar flinke klappen van de omgeduwde wanden werd het huisje gevloerd.