De verkeersveiligheid op rotonde De Nieuwe Poort schiet op dit moment tekort, vooral voor fietsers en voetgangers. Ook de doorstroming van het verkeer kan beter. Om het Soesterkwartier goed en veilig bereikbaar te houden, is aanpassing van rotonde De Nieuwe Poort nodig. Eén van de maatregelen is om van de rotonde een kruising met verkeerslichten te maken. Om dit te kunnen doen, wordt voorgesteld om de Groningerstraat, als één van de takken, van de huidige rotonde af te halen. Ook zal de aansluiting van de Brabantsestraat op de Amsterdamseweg worden verplaatst waardoor deze door verkeer vanuit de tunnel bereikbaar wordt. Deze maatregelen zorgen voor minder verkeer op De Nieuwe Poort zelf waardoor de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming worden verbeterd.