De regio Utrecht richt de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht op. Dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro moet het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht. Fatma Koşer Kaya, wethouder Economie Amersfoort: “Amersfoort is een groeiende stad in een regio met een sterke economie. Mensen wonen hier graag en bedrijven vestigen zich hier graag. Onze inwoners zijn goed opgeleid, voor verschillende typen werk, en we hebben een sterke innovatieve sector. Met de ROM verstevigen we de sterke positie van de regio, met oog voor de brede welvaart. Want de ROM investeert niet alleen in de economie, maar ook in het welzijn. Zo draagt de ROM bij aan een stad en regio waar het goed leven en werken is.”