De Retourboulevard opent nog dit jaar aan de Brabantsestraat 14. Deze locatie biedt plek voor ondernemers die grondstoffen en materialen hergebruiken en die producten repareren, verbeteren en verkopen. Door deze ondernemers op één plek bij elkaar te brengen, wordt het aantrekkelijker voor consumenten om circulair te winkelen. Om de Retourboulevard mogelijk te maken, verstrekt de gemeente subsidie.

Amersfoort wil op den duur een afvalloze gemeente zijn. Daarvoor is een verandering naar een duurzamere economie nodig. De vestiging van de Retourboulevard aan de Brabantsestraat is een belangrijke volgende stap op weg naar een circulaire economie. In een circulaire economie worden producten, grondstoffen en materialen opnieuw gebruikt, waardoor er geen afval meer is.

Duurzaam en goed voor de werkgelegenheid

De gemeente werkt sinds 2019 samen met ondernemers die circulair ondernemen aan de realisatie van de Retourboulevard. Fatma Koşer Kaya, wethouder Circulaire Economie: “Onze ondernemers zijn onmisbaar bij de ambitie om van Amersfoort een CO₂-neutrale en afvalloze stad te maken. Daarom vinden we het belangrijk om de Retourboulevard te ondersteunen. Amersfoort krijgt hiermee een plek waar ondernemers een oplossing bieden voor de groeiende afvalberg, en die voor consumenten aantrekkelijk is. Dat is goed voor onze planeet en goed voor de werkgelegenheid in de stad.”

Ruimte voor ondernemers

De Retourboulevard biedt op 2000 vierkante meter, ruimte aan ongeveer 25 circulaire makers en ondernemers. Sommigen zullen er hun atelier of werkplaats vestigen, en anderen een winkel. Ook komt er samenwerking met het onderwijs en sociale werkvoorzieningen. Kwartiermaker Christaan Sijnen: “Circulair ondernemen vraagt een gezamenlijke inspanning. De Retourboulevard komt daarom graag in contact met meer ondernemers die bezig zijn met circulaire oplossingen en businessmodellen.”

Gemeente Amersfoort verstrekt 270.000 euro subsidie voor de Retourboulevard, die over vier jaar wordt uitgespreid.