Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht opnieuw tot de top meest concurrerende regio’s in Europa. In de Regional Competitiveness Index (RCI) die vandaag bekend is gemaakt, staat Utrecht samen met Londen op een gedeelde tweede plaats. Stockholm voert de lijst aan. De driejaarlijkse index beoordeelt de concurrentiekracht van 268 Europese regio’s op basis van meer dan 70 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt.

Commissaris van deKoning in de provincie Utrecht, Hans Oosters: “Complimenten aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze toppositie. We zijn er met elkaar in geslaagd het uitstekende woon-, werk-, leef- en investeringsklimaat van deze regio te behouden. Maar dit betekent niet dat we stil kunnen zitten. Utrecht groeit hard en staat voor grote uitdagingen. Denk aan de energietransitie, bereikbaarheid en de woningbouwopgave. Innoveren dus; hoe groter ons aanpassingsvermogen, hoe groter de kans dat onze steden en dorpen zo aantrekkelijk blijven als nu.

Burgemeester Lucas Bolsius van gemeente Amersfoort: “Dit succes hebben we met de overweldigende inzet van bedrijven en kennisinstellingen vooral ook te danken aan onze inwoners. Om in de toekomst zo goed te blijven scoren, moeten we vooruitkijken en investeren in het menselijk kapitaal van de regio. Om onze duurzaamheidsdoelstelling te behalen is meer en beter toegerust technisch personeel nodig, bijvoorbeeld voor het isoleren van huizen en het aanleggen van zonnepanelen. Als regio faciliteren we dit proces, zodat bedrijven blijvend kunnen innoveren.”