Refo500 maakt een nieuw initiatief bekend: het Coram Deo Program. Dit programma stimuleert mensen belangrijke waarden van de Reformatie persoonlijk toe te passen. Refo500 is daarmee de enige instelling in de wereld die na het jubileumjaar 2017 doorgaat met het actualiseren van de thema’s van de Reformatie. Het programma is mede mogelijk gemaakt door enkele donaties.

Tijdens de afgelopen jaren kreeg Refo500 het herhaaldelijk de vraag wat je vandaag in je eigen leven kunt met thema’s uit de tijd van de Reformatie. Duidelijk bleek hierbij zowel de interesse voor waarden van de Reformatie als de behoefte deze waarden toe te kunnen passen.

Enkele concrete donaties maakten het mogelijk met een nieuw programma te beginnen, waarin zowel waarden uit de tijd van de Reformatie als mensen van vandaag centraal staan. Het programma is een concrete invulling van de eerdere beslissing van Refo500 om ook na het reformatiejubileum in 2017 door te gaan als internationaal platform. Tevens is Refo500 hiermee de enige organisatie die na 2017 doorgaat met het actualiseren van de thema’s van de Reformatie.

Het Latijnse begrip Coram Deo staat voor het besef dat heel het leven zich voor Gods ogen afspeelt en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.

Bij de genoemde waarden gaat het om: vrijheid, verantwoordelijkheid, gerechtigheid, kennis en verandering. Het programma richt zich op mensen die anderen kunnen inspireren, zoals managers, politici, wetenschappers, juristen, ouders, studenten en leerkrachten. Via verschillende methodes worden deelnemers aan de activiteiten gestimuleerd in het nadenken over hun eigen situatie aan de hand van deze waarden.

Voor 2019 staan o.a. evenementen op het programma in Bologna, Grand Rapids, Washington, Leuven en Zürich, die in samenwerking met andere instellingen worden georganiseerd.