Zondagmiddag hebben raadsleden van Groenlinks Jeroen Bulthuis, Dillian Hos en Bram Leeuwenkamp het plantsoen aan de Ijsselstraat / Dollardstraat in het Soesterkwartier bezocht. Daar hebben zij de situatie bekeken en gesproken met de bewoners. In het kader van de herinrichting van De Nieuwe Poort zijn er nl. plannen voor een nieuwe ontsluiting van het Soesterkwartier dwars door het plantsoen, dwars door de groenstrook. De bewoners hebben er spandoek opgehangen met de tekst ‘Tot hier en niet verder; Géén nieuwe weg door ons plantsoen! Behoud het leefplezier in het Soesterkwartier!’