Vrijdag zijn drie politie-eenheden gestart met de pilot 0-emissie. Het komende jaar testen zij verschillende emissieloze voertuigen, zoals elektrische auto’s, en motoren

Die voertuigen worden gerouleerd tussen basisteams in de eenheden Midden-Nederland, Oost-Nederland en Amsterdam. Het doel is om te zien wat het voor de operatie en bedrijfsvoering betekent om emissieloze voertuigen te gebruiken. Hiermee bereidt de politie zich ook voor op toekomstige aanbestedingen van het wagenpark.

De politie Amersfoort heeft momenteel twee van deze emissieloze voertuigen in beheer om uitvoerig te testen. Een van de voertuigen was vandaag te zien bij een melding van een woningbrand.