Plassenschap Loosdrecht voert in januari 2021 vernieuwde regelgeving in voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse Plassen. Deze regels staan in het geactualiseerde Besluit Motorboten (BM) Loosdrechtse Plassen. Het Plassenschap heeft dit jaar een evaluatie uitgevoerd naar de regels voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse plassen. De regels in het geldende Besluit Motorboten (BM) Loosdrechtse Plassen dateren van 2003 en een laatste wijziging was er in 2009. De evaluatie heeft geleid tot een nieuw Besluit Motorboten 2021. De tekst van het oude BM is geactualiseerd en vaarregels zijn afgestemd op de regels van andere overheden. Daarbij is besloten een max. vaarsnelheid te bepalen voor houders van een snelvaarontheffing van 60 km/uur.