Er is vooralsnog een stuk minder ruimte vrijgemaakt voor woningbouw op het terrein naast het marechausseeterrein op landgoed Paleis Soestdijk. In de nieuwste plannen voor de woonwijk Alexanderkwartier in het Borrebos is de aantasting van het omringende bos teruggebracht van 1,9 naar 0,2 hectare. Het amfitheater achter het paleis is volledig geschrapt. Dat blijkt uit het nieuwe ontwerpbestemmingsplan dat donderdag is gepresenteerd aan de gemeenteraad van Baarn.

Er komen op het terrein nu 98 woningen, zonder tuin en met parkeergarage. Het maximaal aantal bezoekers van grote evenementen is teruggebracht van 10.000 naar 5000. Het aantal evenementendagen blijft 40, waarvan er 12 per jaar ‘geluiddragend’ mogen zijn. Het weiland langs de Praamgracht als parkeerlocatie is geschrapt. Vanaf nu worden ondernemers uit Soest en Baarn betrokken bij de planvorming, onder meer om concurrentie met de horeca uit het dorp te voorkomen. In september komt het volledige plan in de gemeenteraad.