Wethouder Patrick Kiel en ontwikkelaars Evert Schoonderbeek (Bouw en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V.) en Arjan van Asselt (Heilijgers) hebben de Anterieure Overeenkomst voor de herontwikkeling van Kastanjelaan 7 officieel ondertekend. Op deze voormalige kantoorlocatie op bedrijventerrein Princenhof worden 38 verandawoningen gebouwd.

Deze herontwikkeling past binnen de transformatievisie van de gemeente, die uitgaat van het slopen van (verouderde) leegstaande kantoren ten behoeve van woningbouw. In de Anterieure Overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de voorwaarden waaraan het bouwplan moet voldoen. Ook staat erin welke exploitatiebijdrage door de ontwikkelaar wordt betaald. Deze bijdrage is bedoeld om de gemaakte kosten voor ambtelijke ondersteuning te dekken en als bijdrage aan de uitvoeringskosten van de openbare ruimte van Princenhof.