Het overheidsbeleid ten aanzien van het coronavirus kan weinig genade vinden in de ogen van vijftigplussers: slechts 46 procent heeft vertrouwen in de coronamaatregelen van het kabinet; 36 procent heeft er expliciet géén fiducie in. Opvallend: in de provincie Utrecht hebben mensen overigens meer vertrouwen in de maatregelen (56 procent) dan mensen in Noord-Holland (39 procent). Dat blijkt uit het Zorgonderzoek 2020, een kwantitatief onderzoek onder ruim 1.500 vijftigplussers in opdracht van Startpagina.nl. 


Over de gezondheidszorg in het algemeen zijn vijftigplussers wél en masse tevreden (83 procent). Ook is 83 procent van de respondenten (zeer) tevreden over de eigen zorgverzekeraar. Hoe ouder, hoe tevredener men is. Wel ervaart driekwart (74 procent) de premies als erg hoog. Opvallend is dat hoger opgeleiden de zorgkosten minder vaak hoog vinden dan laag- of middelbaar opgeleiden. Regionaal zijn er ook verschillen te zien. Drentenaren (83 procent), Zeeuwen (83 procent) en Limburgers (82 procent) vinden de zorgkosten vaker te hoog dan mensen uit Gelderland (65 procent), Noord-Brabant (66 procent), Overijssel (69 procent), Utrecht (64 procent) en Zuid-Holland (68 procent).