Met dit oranje licht steunt Amersfoort de oproep van UN Women, Zonta en Soroptimist om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes. Vanaf 16.30 uur is de Onze Lieve Vrouwentoren oranje verlicht. Deze kleur staat symbool voor een zonnige, geweldloze toekomst voor alle vrouwen en meisjes ter wereld. Wereldwijd doen er over de 100 landen mee aan de Orange the World campagne.

Cees van Eijk, wethouder Sociaal Domein: “Geweld hoort nergens thuis, ook niet in Amersfoort. Met Orange the World wordt er specifiek aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen en meisjes omdat het wereldwijd een probleem is. Maar ook andere vormen van geweld tegen bijvoorbeeld mannen, kinderen of LHBTI+ zijn een probleem. Iedere slachtoffer van geweld, is er een te veel. Niemand wil leven in een situatie van geweld en mishandeling. Of dit als voorbeeld doorgeven aan hun kinderen. ”

De campagne Orange the World start op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen (25 november) en loopt tot en met de internationale dag voor de rechten van de mens (10 december). De campagne is één van de activiteiten in de stad waarmee Amersfoort aandacht vraagt en oproept tot actie tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Tussen 14 september en 1 oktober is deze boodschap verbeeld op het Eemplein met een rondreizende expositie van Stichting Open Mind en een bijbehorend programma.

Verborgen geweld

Jaarlijks krijgen in Nederland 1 miljoen mensen te maken met huiselijk geweld. Dit gaat om lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, waaronder kindermishandeling. Het komt in alle lagen van de bevolking voor en is het meest verborgen. Uit de GGD gezondheidsmonitor 2020 komt naar voren dat in Amersfoort ruim één op de twaalf volwassenen van 18 tot 65 jaar ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Veilig Thuis heeft in Amersfoort 970 adviezen gegeven in 2020, waarvan drie op de vijf gegeven adviezen ging over kindermishandeling. Dit is 15% meer dan in 2019. Daarnaast zijn bij Veilige Thuis 995 meldingen uit Amersfoort binnengekomen. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal van 2019. De meeste meldingen hebben betrekking op kindermishandeling, (ex)partnergeweld en andere problematiek (vooral conflictscheidingen).

Uit een analyse over de gehele regio Utrecht blijkt onder andere het volgende:

  • Vergeleken met de resultaten uit eerdere gezondheidsmonitors is het percentage slachtoffers van huiselijk geweld gelijk gebleven.
  • Bijna de helft (45%) van de slachtoffers zegt door de (ex)partner te zijn mishandeld.
  • Bij 11% van de slachtoffers vond misbruik in het afgelopen jaar plaats en bij 74% vond het langer dan vijf jaar geleden plaats.
  • Slachtofferschap komt vaker voor bij vrouwen en bij personen met een laag opleidingsniveau.

Meer informatie/ wat kun jij doen?

Voor de aanpak van huiselijk geweld is het belangrijk dat iedereen met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling de weg naar Veilig Thuis zo snel mogelijk kan vinden. Zoek je zelf hulp, maak jij je zorgen om iemand of heb je vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan (gratis & anoniem) contact op met Veilig Thuis Utrecht. Samen met jou kijken zij wat er nodig is en wat je zelf kunt doen. 0800 2000 (24/7) | veiligthuis@samenveilig.nl | chatten via www.veiligthuisutrecht.nl (9 – 17 uur)

Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen te gaan. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.´´´´´´´´