Dinsdag 20 april tekenden woningcorporatie Omnia Wonen en projectontwikkelaar Van Wijnen de samenwerkingsovereenkomst voor de beoogde nieuwbouwplannen van sociale huurwoningen op het terrein van klooster Mgr. Blom in Amersfoort.

Landgoed Blom

Met acht hectare bos, weilanden, een monumentaal klooster en diverse bijgebouwen is Landgoed Blom een bijzondere plek met een bijzonder verhaal. Een locatie waar natuur, zorg en historie hand in hand gaan. En dat moet zo blijven, volgens de huidige bewoners van het klooster. Vanwege afnemende bezetting van het klooster hebben de zusters besloten de locatie over te dragen. Niet zomaar, maar met de uitdrukkelijke opdracht om het terrein ten goede te laten komen aan de samenleving. En dat is overeenkomstig het gedachtegoed van de zusters om te zorgen voor mensen met een bescheiden portemonnee en mensen die zorg nodig hebben door ziekte of ouderdom.

De vier initiatiefnemers van Landgoed Blom: Van Wijnen, Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere plekken hebben samen met de zusters het voortouw genomen om tot een visie te komen voor het hele gebied. Een visie met ruimte voor zorg en wonen, waarbij thema’s als ontmoeting, historie, diversiteit, natuur en samenleven centraal staan. De nieuwbouwplannen voor het terrein die hieruit volgen creëren een plek voor mensen die behoefte hebben aan (sociale) woonruimte of zorg.