Op vrijdag 10 maart a.s. tijdens de Amersfoortse open dag van het basisonderwijs gaan OBS ’t Spectrum van Stichting Meerkring en de peuterschool en buitenschoolse opvang van Partou Kinderopvang verder onder één naam. Hiermee wordt de samenwerking van onderwijs en opvang nóg duidelijker en de meerwaarde om te kiezen voor een kindcentrum zichtbaarder. ‘We geloven in ieders kracht’ en ‘iedereen is welkom’. Dat betekent dat er wordt gekeken naar wat ieder kind nodig heeft en dat het aanbod hier zoveel mogelijk op wordt aangepast. Openbaar Kindcentrum Het Scala is dé plek voor alle kinderen en ouders uit de wijk Hogekwartier, Randenbroek en Schuilenburg.

Waarom we kiezen voor één naam

Ondanks dat de naam ‘Kindcentrum Het Scala’ al eerder in 2019 bekend werd gemaakt, bleven de huidige namen van de basisschool en de kinderopvang nog in gebruik. Door nu één naam te hanteren en één aanspreekpunt te creëren naar buiten maken we het een stuk makkelijker voor ouders en wordt het gevoelsmatige onderscheid tussen onderwijs en opvang onzichtbaar. “Daar zit voor ons de grote meerwaarde: laagdrempelig en eenheid. Dit is niet alleen duidelijker voor (nieuwe) ouders van de kinderen, maar ook voor ons als team. We zien dit ook als bekroning op onze samenwerking en kijken uit naar het openingsfeest op 10 maart”, aldus Elisabeth Rosema (directeur onderwijs) en Mirjam Mol (locatiemanager opvang).

Openbaar Kindcentrum
Het vreedzame en openbare karakter van dit kindcentrum is een fundamenteel onderdeel en onderstreept de missie: “We geloven in ieders kracht en in de kracht van samen”. Want elk kind verdient alle kansen en mogelijkheden die het nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en dat realiseren we gezamenlijk. Hier is niemand hetzelfde en wordt ieders veelzijdige en kleurrijke achtergrond omarmd. “Openbaar Kindcentrum Het Scala opent je wereld: Hier komen werelden samen en creëren we een veilige en prettige leeromgeving voor onze kinderen en hun ouders”.

Het aanbod

Openbaar Kindcentrum Het Scala bestaat uit drie onderdelen: de peuteropvang  (2 – 4 jaar), het basisonderwijs (4 – 13 jaar) en de buitenschoolse opvang (BSO, na onderwijstijd). Van peuter tot en met achtstegroepers wordt met dezelfde werkwijze, doelen, regels en afspraken gewerkt. Zo zijn er overal bekende gezichten en zijn regels en routines herkenbaar. Het team houdt zo goed zicht op de ontwikkeling van alle kinderen. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met veel partners uit de stad zoals ABC, Scholen in de Kunst en SRO. Hierdoor kunnen kinderen hun talenten ontdekken op het gebied van natuur, sport, kunst en cultuur, zowel onder als na onderwijstijd.

Via het contactformulier op de website www.kindcentrumhetscala.nl kan een kennismakingsgesprek ingepland worden.

Samenwerking Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang.

Openbaar Kindcentrum Het Scala is een samenwerkingsverband tussen Partou Kinderopvang en Stichting Meerkring en is te herkennen aan een ‘powered by’ label.