Een leven lang sport en bewegen voor iedere Amersfoorter. Dat is waar de stad zich de komende jaren voor gaat inzetten. Sport-en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle Amersfoorters, ongeacht achtergrond of beperking.
 
Dit zijn de belangrijkste ambities van de nieuwe sportnota 2019-2024 die gisteravond door de gemeenteraad is vastgesteld. De gekozen richting is voortgekomen uit een evaluatie van de vorige nota, onderzoek en gesprekken met onder andere sporters en verenigingen, de Amersfoort Sport Federatie, de SRO, onderwijsinstellingen en sportondernemers.

De gemeente bouwt verder op de uitgangspunten uit de vorige periode, maar verlegt accenten om aan te sluiten bij ontwikkelingen en trends op het gebied van sport en bewegen.