De Maand van de Geschiedenis, die in oktober wordt gehouden, heeft dit jaar het thema ‘opstand’. Het Wijkmuseum Soesterkwartier wijdt daaraan komend najaar een kleine expositie.
Daarin staan de gebeurtenissen rond de spoorwegstaking in 1944 centraal. Vanaf 17 september van dat jaar legde deze het landelijke spoorwegverkeer gedurende enkele weken lam. In deze tentoonstelling worden allerlei objecten, zoals tekeningen, foto’s, dagboeken of andere materiële herinneringen getoond.
Het Wijkmuseum is op zoek naar mensen die materialen voor deze expositie hebben en deze tijdelijk beschikbaar willen stellen. Belangstellenden kunnen zich op zaterdagen bij het museum melden (Sint Bonifaciusstraat 61) of contact opnemen via 033-4635661 of 06-2242275.