Op 2 juni hebben burgermeesters en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Amersfoort. De gevolgen betreffen uitgaven en inkomsten waaronder de parkeeropbrengsten. Op dit moment zijn er over de maanden maart tot en met medio mei ca. € 200.000 minder baten binnengekomen vanuit het op straat parkeren. Deze financiële schade loopt mogelijk op tot € 300.000.