De gemeenteraad van Amersfoort is dinsdagavond akkoord gegaan met een motie van oppositiepartijen Lijst Sanders, BPA, Lijst Molenkamp, PvdA, Denk en CDA om onderzoek te doen op welke manier zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden. Het bouwen van dit soort woningen voor ouderen leidt volgens initiatiefnemer Noëlle Sanders van Lijst Sanders tot doorstroming op de Amersfoortse huizenmarkt.Sanders wijst erop dat er de komende jaren door de vergrijzing in Amersfoort veel meer woningen voor ouderen nodig zullen zijn. De gemeente gaat in overleg met projectontwikkelaars en andere belanghebbenden om te onderzoeken hoe er zoveel mogelijk van dit soort woningen kunnen bijkomen. De mensen kunnen dus ook kunnen blijven wonen als ze ouder worden, al dan niet met of gebreken.