Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort steeg eind december voor het eerst in langere tijd weer licht. Het totaal aantal uitkeringen kwam aan het eind van de afgelopen maand uit op 2.728. Een stijging van 22 uitkeringen (+0,8%) ten opzichte van de maand november. Net als veel sectoren heeft ook de schoonmaakbranche te maken met ernstige personeelstekorten. Het aantal schoonmakers met een WW-uitkering bleef nagenoeg gelijk en is voorlopig onvoldoende om alle openstaande vacatures voor schoonmakers in de regio op te vullen.

Lichte stijging WW-uitkeringen

Terwijl in de meeste regio’s in Nederland het aantal verstrekte WW-uitkeringen in december gemiddeld met 3% toenam, was de stijging in de regio Amersfoort licht te noemen. Eind december 2022 verstrekte UWV in de regio in totaal 2.728 WW-uitkeringen. Dat waren 22 uitkeringen meer dan een maand eerder, een stijging van 0,8%. In sectoren zoals uitzendbedrijven, horeca en groot- en detailhandel nam het aantal WW-uitkeringen in december toe, waarschijnlijk als gevolg van seizoensinvloeden. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef afgelopen maand gelijk op 1,4%. Het landelijke WW-percentage bleef ook gelijk op 1,5%.

In regio Amersfoort veel werk in de schoonmaak

Na de uitbraak van het coronavirus in 2020 daalde de vraag naar schoonmakers landelijk met zo’n 10% en gingen veel schoonmakers als reactie daarop in andere sectoren werken. Het ging hier vooral om jongeren. Ook werken er veel arbeidsmigranten in de schoonmaaksector. Voor hen was het in die periode minder makkelijk om naar Nederland te komen om in de schoonmaak te gaan werken. Het gekrompen aanbod van schoonmakers is vooral nu goed voelbaar op de regionale arbeidsmarkt, omdat de vraag naar de diensten van schoonmakers na de coronaperiode weer fors is gestegen. In het derde kwartaal van 2022 stonden er landelijk 15.600 vacatures voor schoonmakers open.

Ook in de regio Amersfoort is er een groot tekort aan schoonmakers. Deze vacatures zijn moeilijk in te vullen. Vergeleken met twee jaar eerder is er in de regio een stijging met 97%, naar 280 openstaande vacatures, zichtbaar. In omringende regio’s zoals Gooi en Vechtstreek en Midden-Utrecht zijn er ook flinke stijgingen zichtbaar. In de regio Gooi en Vechtstreek nam de vraag naar schoonmakers met 75% toe en in de regio Midden-Utrecht met 108%. Bij UWV stonden eind 2022 ongeveer 45 schoonmakers met een WW-uitkering in de regio Amersfoort ingeschreven. Het zijn vooral schoonmakers voor kantoren, bedrijven, hotels en instellingen. Vergeleken met twee jaa