Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort kleurde donderdag van top tot teen oranje. Hiermee gaf de stad steun aan de wereldwijde campagne “Orange the World”, waarmee wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor het geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld. Bijna de helft van alle vrouwen in Nederland heeft wel eens te maken met geweld. Nationaal Comité Nederland van UN Women, een taakgroep van de Verenigde Naties laat dat weten. Volgens GGD gezondheidsmonitor 2020 is 1 op de 12 volwassen vrouwen ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Bij Stichting Veilig Thuis kwamen er vorig jaar bijna 1000 meldingen uit Amersfoort binnen over kindermishandeling en (ex)partnergeweld. De “Lange Jan” zal op de dag van de mensenrechten, vrijdag 10 december nogmaals helemaal oranje kleuren.