Wethouder Fatma Koşer Kaya in Amersfoort en wethouder Erik van Beurden in Leusden ontvangen CO2 cheque van Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden met een totale CO2 besparing van 3600 ton!

Iedere kilo bij de kringloop gekocht of ingeleverd levert 1 kilo CO2 besparing op In de gemeente Amersfoort leverde dat maar liefst 3000 kilo CO2 besparing op, wat gelijk staat aan het verwarmen van 1287 huishoudens.

En in de gemeente Leusden leverde dat een besparing op van bijna 600 ton CO2 uitstoot, hetgeen gelijk staat aan het verwarmen van 243 huishoudens. Wethouder Erik van Beurden: “we zijn heel trots op deze prestatie van het kringloopcentrum samen met de inwoners van Leusden want duurzaamheid en circulair staan al jaren hoog op de agenda van onze gemeente!” Green Friday, een