Op vrijdag 28 september 2018 reikte locoburgemeester Kees Kraanen een Koninklijke Onderscheiding uit aan H.D. Dane, voorzitter algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Hij ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de kerk en samenleving tijdens zijn afscheid als voorzitter.
Locoburgemeester Kraanen: “de heer Dane is erin geslaagd de kerk in het open veld van de samenleving te laten staan. In belangrijke veranderings- en besluitvormingsprocessen binnen de Protestantse Kerk draagt hij bij aan werkbare en toepasbare oplossingen. Dit doet hij open minded, bescheiden, tactisch en met grote kennis van zaken”.

Binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland was hij één van de eersten die zich bekwaamde in conflictbemiddeling. Met die expertise werd hij ingeschakeld bij conflicten in lokale kerken. Ook werd hij secretaris van de eerste landelijke commissie voor de behandeling van klachten inzake seksueel misbruik in pastorale relaties.

In 2000 werd hij benoemd tot (laatste) algemeen secretaris van de Gereformeerde kerken in Nederland (GKN). In deze functie was hij nauw betrokken bij het verenigingsproces van de GKN met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland.