De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken nog intensiever samen voor gemeenten.

Op 20 juni 2018 bekrachtigden de drie directeuren deze afspraak door het ondertekenen van een convenant. Het convenant bestaat uit twee onderdelen: samenwerking bij toezicht en advies en samenwerking bij calamiteiten.

Hiermee willen de drie organisaties eenduidig adviseren, de veiligheid voor burgers vergroten en de toezichtlast voor ondernemers verlagen.