Bouw- en aannemingsbedrijf Schoonderbeek BV heeft samen met Albert Heijn het initiatief genomen om twee locaties aan de Leusderweg, ter hoogte van de Van Campenstraat en Van Bemmelstraat te ontwikkelen. Dat betekent dat er plannen zijn voor een nieuwe Albert Heijn, voor de sloop van het huidige filiaal en om nieuwe woningen op de locaties te realiseren. LATEI zal namens Bouw- en aannemingsbedrijf Schoonderbeek BV en Albert Heijn het project ontwikkelen.

De omgeving wordt per brief geïnformeerd over het initiatief en eind juni worden de buurtbewoners, ondernemers en belanghebbenden uitgenodigd voor een online bijeenkomst om met elkaar in gesprek te gaan over de ideeën voor de verdere planvorming. Momenteel worden ter plaatse diverse onderzoeken uitgevoerd om de bestaande situatie goed in kaart te brengen.

Belanghebbenden of geïnteresseerden voor een nieuwe woning kunnen zich via de website www.leusderweg-amersfoort.nl aanmelden. Na aanmelding op de website kunnen alvast eventuele vragen of belangrijke aandachtspunten gemeld worden.