Amersfoort krijgt een financiële bijdrage van het Rijk voor de opvang van dak- en thuislozen en maatregelen om te voorkomen dan mensen dakloos raken. Met de middelen uit Den Haag wil de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio de druk op de maatschappelijke opvang terugdringen. Het aantal mensen dat een beroep doet op de opvang is de afgelopen jaren gestegen. Staatsecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde deze week een overkoepelend landelijk plan voor de regionale aanpak om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Het kabinet stelt hier €200 miljoen euro beschikbaar voor. 2,8 miljoen hiervan is voor het tegengaan van dakloosheid in de regio Amersfoort.