De werkzaamheden voor de herinrichting van de Hessenweg in de bebouwde kom van Achterveld zijn na ruim een jaar afgerond. Woensdag 20 mei wordt de Hessenweg om 14.00 uur ‘coronaproof’ geopend voor het doorgaande verkeer. Achterveld is dan van alle kanten weer goed bereikbaar. Over een lengte van ruim 1900 meter, vanaf de Helweg tot voorbij Hessenweg 150 –152 zijn de riolering, de rijweg, parkeerplaatsen, groenvakken, voetpaden en openbare verlichting vernieuwd. Het gehele traject is ingericht naar een dertig kilometer gebied waar hard rijden wordt ontmoedigd met visuele versmalling door fietssuggestiestroken, verkeersdrempels en deels klinker verharding.