De sloop van de flats aan de Bachweg in Amersfoort is volledig afgerond en de bouwhekken staan om de locatie.
Op de plek van de flats worden 66 nieuwbouw sociale huurwoningen gerealiseerd. Het ontwerp van deze flats werd onlangs aan omwonenden en belangstellenden gepresenteerd.

De gebouwen worden vier en vijf verdiepingen hoog en liggen speels gesitueerd in de omgeving. Er komen drie en vierkamerappartementen en alle appartementen beschikken over een balkon. De gebouwen worden gasloos opgeleverd en voldoen voor de energieprestatie al aan de wet- en regelgeving van 2020; Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).

In september vindt de vaststelling van het gewijzigde Bestemmingsplan door de Raad plaats. Hierna kan de Omgevingsvergunning worden aangevraagd en zou in januari 2019 gestart kunnen worden met het bouwrijp maken. In maart start dan de daadwerkelijke bouw. De eerste woningen zijn naar verwachting half 2020 klaar.

Deze ontwikkeling is een onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen.