Wethouder Hans Buijtelaar treedt per direct af als wethouder van de gemeente Amersfoort.

Hans Buijtelaar was bijna 11 jaar wethouder in Amersfoort. Hij was in deze periode onder meer verantwoordelijk voor Mobiliteit, Sport, Vathorst, Financiën en Grondzaken. Een aantal kenmerkende resultaten is de bouw van vele woningen in Vathorst, de maatregelen om het fietsen in de stad aantrekkelijk te maken, de invoering van de autoluwe binnenstad en mooie ontwikkelingen op het gebied van sport, zoals de realisatie van de Amerena.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Met Hans Buijtelaar vertrekt een zeer ervaren wethouder met een enorme dossierkennis. In al die jaren heb ik van nabij zijn gedrevenheid voor de stad ervaren. Met zijn vasthoudendheid heeft hij veel voor Amersfoorters gerealiseerd. Die betrokkenheid lees ik ook terug in de brief waarin hij zijn aftreden motiveert. De collegeleden hebben de samenwerking met Hans als prettig ervaren en vinden het jammer dat hij vroegtijdig dit college verlaat.”