De noodopvang voor de 38 asielzoekers die vier weken geleden naar Amersfoort kwamen is met zes weken verlengd. De reguliere opvangcentra zitten nog vol, zodat er geen plek is om de vluchtelingen te huisvesten. Eind oktober werd de groep voor vier weken ondergebracht op het terrein van Zon & Schild. Amersfoort verlengt deze periode met nog eens vier weken op verzoek van het COA. Nederland heeft een chronisch gebrek aan opvanglocaties. Vanwege de woningnood in ons land, verhuizen er  ook weinig vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar reguliere woningen