Op maandag 29 maart heeft de politie in Amersfoort meerdere verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugscriminaliteit. Dit is het resultaat van een gezamenlijke aanpak in het project Straatwaarde(n). Straatwaarde(n) is een project van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) waarin onder andere gemeenten, politie, OM (Openbaar Ministerie), hulpverleners en jongerenwerkers samenwerken om drugscriminaliteit onder jongeren aan te pakken én te voorkomen. Repressief en preventief

Via de aanpak Straatwaarde willen de gezamenlijke partners, waaronder de gemeente Amersfoort, vooral voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Dit doen we door goede voorlichting geven en gerichte inzet van jongerenwerk en hulpverlening. Maar ook door op te treden als er signalen zijn van drugshandel. Het optreden maakt ook duidelijk richting jongeren wat de consequentie kan zijn als je in de wereld van drugscriminaliteit terecht komt. De politieactie van maandag heeft geleid tot de inbeslagname van meerdere telefoons en auto’s en de arrestatie van negen verdachten. Allen Amersfoorters in de leeftijd van 19 jaar tot 23 jaar. Vier verdachten zitten nu nog vast en het onderzoek loopt. 

Straatwaarde(n)
Met de aanpak Straatwaarde(n) willen we voorkomen dat jongeren zich inlaten met drugscriminaliteit. Binnen de aanpak willen we de jongeren ook weerbaarder maken tegen de verleiding om zich met drugscriminaliteit in te laten. Dit doen wij bijvoorbeeld door te laten zien wat de gevolgen kunnen zijn als je de criminaliteit instapt, maar ook met het aanbieden van lespakketten op scholen. En als een jongere wordt aangehouden gaan we samen met onze partners in dit project met de directe omgeving van die jongere in gesprek. Bijvoorbeeld met de broertjes, zusjes, vrienden en klasgenoten. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van een eervolle weg uit de criminaliteit en we kunnen begeleiding geven naar onderwijs en betere dagbesteding. 

Burgemeester Lucas Bolsius: 
“Ik wil ook voor onze jongeren een veilige stad waarin zij zich kunnen ontwikkelen en optimaal voorbereiden op hun toekomst. Binnen de aanpak Straatwaarde(n) richten we ons samen met de partners dan ook niet alleen op aanhoudingen en arrestaties van jongeren die zich met drugcriminaliteit bezig houden. Maar zetten we ook in op preventie, bijvoorbeeld door jonge kinderen weerbaar en bewust te maken van criminaliteit en de gevolgen daarvan.Als een jongere wordt aangehouden kijken we naast straffen bijvoorbeeld ook naar welke hulp iemand nodig heeft om uit de criminaliteit te komen en te blijven. Dit vraagt per geval om maatwerk.