Er komt dit jaar geen algeheel vuurwerkverbod in Amersfoort. Sierpotten blijven toegestaan, maar harde knallen en vuurpijlen zijn wél verboden. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen nemen wel stelling  met hun vuurwerkverbod. Amersfoort bleef stil, totdat de politieke partijen Lijst Sanders en GroenLinks een motie indienden.  Zij hoopten op een vuurwerkverbod, maar kregen dinsdagavond in de raadszaal door dat het wat kort dag werd om aan alle eisen te voldoen.