De Laan der Hoven, een belangrijke en drukke fietsroute tussen de woonwijk Nieuwland en het centrum van Amersfoort, wordt gerenoveerd. De route moet veiliger worden voor de dagelijkse duizenden fietsers. De klus start volgend voorjaar. Binnen de Ring Kattenbroek moet een fietsstraat komen, die duidelijk is ingericht als fietsroute en waar auto’s te gast zijn. De kruisingen met de Ring Kattenbroek worden verbeterd.  Op het kruispunt Het Masker/Laan der Hoven komt een rotonde. De vrijliggende fietspaden langs de Laan der Hoven worden verbreed. Met de aanpak van de fietsroute moet het aantrekkelijker worden voor mensen om de fiets te pakken.