Syntus stelde in het Vervoerplan 2023 voor om o.a. de route van lijn 4 in Kattenbroek te wijzigen. Wat is daar aan de hand ?

De Zevenhuizerstraat in Hoogland wordt gereconstrueerd. Na de reconstructie zal de maximum snelheid in de Zevenhuizerstraat verlaagd worden van 50 km/h naar 30 km/uur. Als gevolg hiervan neemt de geplande rijtijd van iedere rit met 1 minuut toe. Vertraging op de route heeft als regel tot gevolg dat reizigers vanwege de langere reistijd afhaken en een andere vorm van vervoer kiezen.

Een oplossing is dat stadslijn 4 (Amersfoort CS – Kattenbroek) een ingekorte route krijgt om het verlies aan reistijd te compenseren. Hiermee kan een ander probleem worden opgelost:

De Bruggensingel-Noord is ingericht als 30 km/uur route. De gemeente Amersfoort heeft hier om de snelheid te beperken twee bus-drempels aangelegd. Deze drempels zijn volgens de omwonenden een bron van lawaaioverlast en trillingen, die volgens hen door de bussen op lijn 4 wordt veroorzaakt. Er wordt al enige tijd gezocht naar een mogelijkheid om de overlast weg te kunnen nemen. Er zijn 2 opties. 1. Verwijderen van de verkeersdrempels. Hiermee is wellicht de overlast weg, maar wordt ook de snelheid niet meer geremd. 2. Wijzigen van de busroute, zodat de Bruggensingel-Noord wordt gemeden. Als de route wordt gewijzigd en de bus niet meer over de Bruggensingel-Noord rijdt is de overlast die omwonenden van de bussen ervaren, weggenomen.

Syntus heeft een consultatie/enquête over voorgestelde wijzigingen
in het Vervoerplan 2023 georganiseerd.

Relatief veel reizigers geven aan het niet eens te zijn met de voorgestelde
andere route in Kattenbroek (lijn 4). Uit nadere analyse van de reacties blijkt dat ouderen en mensen die moeite hebben met langere loopafstanden bezwaren hebben. Voor lijn 4 geldt daarbij dat bewoners van de 55+ woongroep ‘Castellum’ en omgeving hun loopafstand zien vermeerderen van 300 meter naar circa 600 meter bij het niet meer aandoen van halte Bovist. Omdat halte Bovist daarnaast veel instappers heeft (236 per werkdag gemiddeld) concludeert de provincie Utrecht dat de ontsluitende functie van lijn 4 in dit gebied bij de routewijziging onder druk komt te staan.

De provincie Utrecht heeft Syntus verzocht om de bestaande routes in stand te houden en om een alternatief te zoeken voor het aantal dienstregelingsuren dat nodig is als compensatie voor de langere rijtijd op lijn 4.

De gemeente: ‘In Bruggensingel-Noord halen we de bestaande drempels, die trillinghinder veroorzaken, weg. In overleg met de bewoners gaan we op zoek naar alternatieve snelheidsbeperkende maatregelen (plateau of wegversmallingen)’